22990 20124 - 20197 - 20178         vravronios@markopoulo.gr
   Παρασκευή 20.09.2019

Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11μελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:


Τον εκάστοτε ∆ήμαρχο ως Πρόεδρο.


Εφτά (7) ∆ημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο  (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.


Τρεις (3) δημότες, οι οποίοι θα κατέχουν ανάλογη  επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις που συνάδουν με  το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.


Έναν (1) εκπρόσωπο εργαζομένων, σε περίπτωση που  το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από δέκα (10) άτομα  με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των δημοτών.


Μετά τον ορισμό των μελών το ∆ημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο  και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Στην  περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από το ∆ημοτικό Συμβούλιο, ο ∆ήμαρχος αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ορίζεται  σε 2 έτη. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας  τους με απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο  που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.


Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.


Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια  και σε κάθε ∆ημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.


Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Διοίκηση αποτελείται από τους κάτωθι.


Πρόεδρος


ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ


Τακτικά Μέλη

ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΨΩΜΑ ΕΝΤΗ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ

Αναπληρωματικά Μέλη


ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΚΑΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ"

all rights reserved | developed by Jetnet ©