22990 20124 - 20197 - 20178         vravronios@markopoulo.gr
   Σάββατο 25.09.2021

Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11μελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:


Τον εκάστοτε ∆ήμαρχο ως Πρόεδρο.


Εφτά (7) ∆ημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο  (2) ορίζονται από τη μειοψηφία.


Τρεις (3) δημότες, οι οποίοι θα κατέχουν ανάλογη  επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις που συνάδουν με  το σκοπό του Ν.Π.∆.∆.


Έναν (1) εκπρόσωπο εργαζομένων, σε περίπτωση που  το Ν.Π.∆.∆. απασχολεί περισσότερα από δέκα (10) άτομα  με αντίστοιχη μείωση ενός εκ των δημοτών.


Μετά τον ορισμό των μελών το ∆ημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο  και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Στην  περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί από το ∆ημοτικό Συμβούλιο, ο ∆ήμαρχος αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και Πρόεδρος αντιστοίχως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ορίζεται  σε 2 έτη. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας  τους με απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο  που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.


Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.


Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια  και σε κάθε ∆ημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.


Λοιπά θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα Διοίκηση κατόπιν της υπ' αρ. 173/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελείται από τους κάτωθι.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Πρόεδρος
 2. ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ
 3. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 4. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 5. ΑΪΔΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 6. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 7. ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             
 9. ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως Αντιπρόεδρος
 10. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 11. ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 2. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 3. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
 4. ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 5. ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
 6. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
 7. ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8.  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ

 

 

Ν.Π.Δ.Δ. "ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ"

all rights reserved | developed by Jetnet ©